parallax background

coaching & training

Coaching & training


Coaching heeft tot doel om beter en prettiger te gaan functioneren in werk en/of leven. Wanneer je vastloopt, keuzes moet maken of het even niet meer weet, kan het zinnig zijn om ondersteuning in te schakelen om zaken helder te krijgen. Loopbaanmaatwerk kan daarbij zowel een spiegel voorhouden als een klankbord zijn.

Coaching richt zich op de bewustwording van de eigen kracht en zelf oplossend vermogen. Samen met de coach wordt gekeken naar overtuigingen, waarden, gedrag en het effect hiervan op jezelf en de omgeving. Samen bespreken we welk gedrag aangepast zou moeten worden.

Coaching helpt bij het vinden van alternatieven en nieuwe mogelijkheden en bij het wegnemen van belemmeringen in het functioneren.

Je wil jezelf wel verder willen ontwikkelen maar zoekt naar een handvat