parallax background

werkwijze

Hoe gaat Loopbaanmaatwerk te werk?


Het logo van Loopbaanmaatwerk, de Vitruvius man is door Leonardo da Vinci getekend als een van de voorstudies voor de “Divina proportione”, de Gulden Snede. De gulden snede is een bepaalde maatvoering, een ideale verhouding die veel voorkomt in klassieke architectuur, schilderkunst en in de levende natuur.

Het is mijn visie dat er voor iedereen een ideale maatoplossing te vinden is.

Met mijn brede ervaring kan ik snel en doeltreffend een analyse maken van jouw (loopbaan)situatie. Ik zie kansen en mogelijkheden zodat je weer verder kunt. Ik bied een maatwerk aanpak:

Loopbaan Maatwerk!

Vooraf, of het nu gaat om een adviesvraag van een bedrijf of om individuele loopbaan- of coachingsvragen, vindt er een (kosteloos) oriënterend gesprek plaats. Dit gesprek dient om de vraag te verkennen, wensen te inventariseren en om elkaar alvast enigszins te leren kennen. Vervolgens doe ik een voorstel voor een effectief maatwerktraject.

Indien gewenst kan schriftelijke verslaglegging een onderdeel vormen van het traject.

Mensgericht en vanuit een praktische instelling werk ik samen met jou aan het bereiken van jouw doelen.

Geluk is geen eindstation, maar een manier van reizen.